Naše partnerská společnost

JEŽ - kamenické práce, spol. s r.o.

Naše partnerská společnost zaměřená
na provádění kompletních kamenických
prací včetně projekce, dodávek materiálu
a montáže. www.janjez.cz

Nabídka našich služeb

Výstavba objektů na klíč

Poskytujeme kompletní služby při výstavbě objektů na klíč. Jsme schopni zajistit pro investora akce v celém rozsahu od přípravy až po vlastní realizaci. Více informací

Komplexní rekonstrukce budov

Zajištujeme komplexní rekonstrukce budov a areálů, včetně budov historických. Spolupracujeme s vybranými odbornými firmami, včetně externích specialistů. Více informací

Nabídka pronájmu

Nabízíme možnost pronájmu motorového
člunu Crownline 252 EX o délce 7,77 m.
Průkaz vůdce malého plavidla nutný.
Informace na telefonu +420 311 672 660.

Profil společnosti   JEŽ spol. s r.o.

Firma JEŽ spol. s r.o. vznikla dne 2.11.1993 se zaměřením na výstavbu objektů pozemních staveb a jejich částí formou dodávky na klíč a komplexní rekonstrukce budov a areálů a na provádění kamenických prací – výroby kamenických výrobků a jejich montáží.

V průběhu roku 2007 došlo k odštěpení úseku kamenických prací a vzniku samostatné organizační jednotky zaměřené na výrobu a montáž kamenických výrobků, firmy JEŽ - kamenické práce spol. s r.o. Firma JEŽ spol. s r.o. po tomto odštěpení zůstala zaměřena pouze na stavební výrobu.

V naší činnosti jsme schopni zajistit pro investora zakázky v celém rozsahu od přípravy až po vlastní realizaci. Ve zvláštních případech spolupracujeme s vybranými, vysoce odbornými a zkušenými firmami včetně externích specialistů, zejména u oprav a rekonstrukcí historických objektů, uměleckých prvků a konstrukcí.

V současné době firma disponuje dostatečnými kapacitami pro realizaci i objemově náročných akcí. K provádění stavební činnosti má vybudované silné zázemí.

Pracovníci společnosti si uvědomují důležitost jakosti poskytovaných produktů, ale současně i nutnost šetrného působení našich výrobních postupů i produktů na životní prostředí, dodržují zásady BOZP. Kladou důraz na dlouhodobou spokojenost zákazníků. Všemi těmito prostředky zabezpečují dlouhodobý profesionální rozvoj společnosti.

Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle bylo postupné vybudování systému managementu v souladu s požadavky norem managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2000, kde jsme získali certifikát již v roce 2003 a od roku 2005 je rozšířen i na management environmentu podle požadavků normy ISO 14001:2004 a dále od roku 2006 na management BOZP podle specifikace OHSAS 18001:1999. Po vydání normy OHSAS 18001:2007 i dle požadavků této normy.

Firma JEŽ spol. s r.o. je zcela nezávislým právnickým subjektem a působí na území celé České republiky.
JEŽ spol. s r.o. © 2009 | Developed by Kinet